ESER LİSTESİ

 

1. Makaleler

    1.1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    1.2. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2. Ulusal Kongre Kitaplarında Yayınlanan Konuşma Metinleri

3. Bildiriler

    3.1. Uluslararası Bildiriler 

    3.2. Ulusal Bildiriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Makaleler

 

1.1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

 1.  

Unlugenc H, Guler T, Gunes Y, Isik G.

 

Comparative Study Of The Antiemetic Efficacy Of Ondansetron, Propofol And Midazolam In The Early Postoperative Period. Eur J Anaesthesiol. 2003 Aug;20(8):668-73.

 1.  

Unlügenç H, Itegin M, Ocal I, Ozalevli M, Güler T, Isik G.

 

Remifentanil Produces Vasorelaxation In Isolated Rat Thoracic Aorta Strips. Acta Anaesthesiol Scand. 2003 Jan;47(1):65-9.

 1.  

Unlügenç H, Ozalevli M, Güler T, Işik G.

 

Postoperative Pain Management With Intravenous Patient-Controlled Morphine: Comparison Of The Effect Of Adding Magnesium Or Ketamine. Eur J Anaesthesiol. 2003 May;20(5):416-21.

 1.  

Unlugenc H, Ozalevli M, Gunes Y, Guler T, Isik G.

 

Pre-emptive analgesic efficacy of tramadol compared with morphine after major abdominal surgery. Br J Anaesth. 2003 Aug;91(2):209-13.

 1.  

Unlugenc H, Itegin M, Ocal I, Ozalevli M, Guler T, Isik G.

 

Remifentanil Produces Vasorelaxation In Isolated Rat Thoracic Aorta Strips.  Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Jul;48(6):797. Letter to the Editor

 

2004

 1.  

Guler T, Unlugenc H, Gundogan Z, Ozalevli M, Balcıoglu O, Topcuoglu MS:

 

A Background Infusion Of Morphine Enhances Patient-Controlled Analgesia After Cardiac Surgery.  Can J Anesth 2004, 51;7:718-22.

 

 

 

2005

 1.  

Unlugenc H, Gunduz M, Guler T, Yagmur O, Isik G.

 

The Effect Of Pre-Anaesthetic Administration Of Intravenous Dexmedetomidine On Postoperative Pain In Patients Receiving Patient-Controlled Morphine. Eur J Anaesthesiol. 2005 May;22(5):386-91.

 1.  

Ozalevli M, Cetin TO, Unlugenc H, Guler T, Isik G.:

 

The Effect Of Adding Intrathecal Magnesium Sulphate To Bupivacaine-Fentanyl Spinal Anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2005 Nov;49(10):1514-9.

 

 

 

2007

 1.  

Unlugenc H, Emre M, Demir C, Guler T, Kavak S, Isik G.

 

Remifentanil-Induced Mechanical Responses And Membrane Potential Changes In Human Umbilical Arteries. Acta Anaesthesiol Scand. 2007 Feb;51(2):244-51. Epub 2006 Dec 15. 

 

2009

 1.  

Unlugenc H, Ozalevli M, Gunduz M, Gunasti S, Urunsak IF, Guler T, Isik G.

Comparison of Intrathecal Magnesium, Fentanyl, or Placebo Combined with Bupivacaine 0.5% for Parturients Undergoing Elective Cesarean Delivery. Acta Anaesthesiol Scand. 2009 Mar;53(3):346-53. Epub 2009 Jan

 1.  

Unlugenc H, Tetiker S, Büyükkurt S, Guler T, Isik G.

 

Comparison Of The Effect Of Adding Remifentanil To Patient-Controlled Tramadol Or Morphine For Postoperative Analgesia After Major Abdominal Surgery. J Opioid Manag. 2009 Sep-Oct;5(5):247-55

 

 

 

1.2. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1989

 1.  

Bayhan N, Güzeldemir ME, Güler T, Türkan H:

 

Aksiller Pleksus Brakiyalis Blokajında Periferik Sinir Stimülatörü Uygulaması. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 17:312,1989.

 

 

 

1990

 1.  

Güzeldemir ME, Türkan H, Bayhan N, Güler T:

 

Kısa Süreli Jinekolojik Operasyonlarda Subanestezik Dozda Ketamin Anestezisinin Farklı Yöntemlerle Uygulanması. GATA Bülteni, 32:295-301,1990.

 1.  

Bayhan N, Güler T, Güzeldemir ME, Türkan H:

 

Carlens Çift Lümenli Tüp ile Sağlanan Ventilasyonun Arter Kan Gazlarına Etkisi. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 18: 161-164, 1990.

 

 

 

1991

 1.  

Bayhan N, Güzeldemir ME, Güler T, Türkan H:

 

Tek Akciğer Ventilasyonu ile Sağlanan Anestezi Sırasında SaO2 ve Azot Protoksitin Etkisi. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası, 19:22-24,1991.

 1.  

Bayhan N, Güzeldemir ME, Türkan H, Güler T:

 

Ağrısız Doğumda Epidural Yolla Fentanil+Bupivakain Kombinasyonunun Kullanılması. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası,19:162-165,1991.

 1.  

Bayhan N, Güzeldemir ME, Güler T, Türkan H:

 

Erken Postoperatif Dönemde Oksijen Tedavisinin Arteryel Oksijen Satürasyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi. GATA Bülteni 33:813,1991.

 

 

 

1992

 1.  

Güler T, Oral U, Gökben M, Konuk S.

 

Pipekuronyum İle Pankuronyumun Nöromusküler Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 20:154-157, 1992.

 1.  

Gökben M, Güler T, Oral U, Konuk S, Çakır O.

 

Poliklinik Olgularında Midazolam-Flumazenil Kombinasyonunun Propofol, İle Karşılaştırılması.(Kardiyovasküler ve Respiratuar Sisteme Etkileri). Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 20:248-252, 1992.

 1.  

Oral U, Güler T.

 

Kalsiyum Kanal Blokerleri. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 20: (S1) 199-205, 1992.

 1.  

Bayhan N, Güzeldemir ME, Türkan H, Güler T:

 

Devamlı Epidural Kateter Konularak Yapılan Operasyonlarda Postoperatif Analjezi Sağlamada Clonidine. Ağrı Dergisi, 4:43-47,1992.

 

 

 

1993

 1.  

Gökben M, Güler T, Elbüken E, Oral U, Meriç L.

 

Tuzlu Suda Boğulma ve Hiperbarik Oksijen. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 21:211-212, 1993.

 1.  

Oral U, Gökben M, Uncu N, Güler T, Özkan S.

 

Pulmoner Arter Kateterizasyonu Sırasında Sağ Ventrikül Perforasyonu.(Olgu Sunumu) Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 21:215-216, 1993.

 1.  

Gökben M, Güler T, Oral U, Meriç L, Çakır O.

 

Tiyopenton ve Propofol’ün Açlık Kan Şekeri, Kortizol, İnsülin ve C-Peptid Düzeylerine Etkisi. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası 21:10-13, 1993.

 1.  

Oral U, Gökben M, Uncu N, Güler T:

 

Dose-Response Relation of Pipecuronium Bromide in Adult Patients. Gazi Medical Journal, 3:143-145,1993.

 1.  

Güler T, Gökben M, Oral U, Uncu N, İnceer MS:

 

Aortokoroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Olgularda Propofol ve Etomidat İndüksiyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkileri. GATA Bülteni 35:721,-729, 1993.

 1.  

Gökben M, Oral U, Güler T, Meriç L, Özkan S:

 

Geriatrik olgularda Propofol ve Etomidat’ın Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. GATA Bülteni 35:741-747, 1993.

 

 

 

1994

 1.  

Gökben M, Güler T, Meriç L, Çakır O, Bayram H:

 

Postoperatif Ağrı Tedavisinde Tek Doz Ketorolak Trometamol ve Meperidinin Kıyaslanması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 22:84, 1994.

 1.  

Özkan S, Gökben M, Gültepe M, Güler T, Özcan A, Meriç L, Akyel H:

 

Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Atriyal Natriüretik Peptid Düzeylerinde İzlenen Değişiklikler. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası, 22:145-150,1994.

 1.  

Güler T, Oral U.

 

Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Miyokardın Korunması. Türk Anes. ve Rean. Cem Mecmuası,22:(S1),298-304,1994.

 1.  

Gökben M, Güler T, Meriç L, İnceer S, Akyel H, Ünlü T:

 

İntravenöz Ketorolak Tromethamol’ün Hemodinamik Etkileri. Anestezi Dergisi, 2: 89,1994.

 

 

 

1995

 1.  

Işık G., Özbek H., Güler T., Özcengiz D., Oral U.:

 

Postoperatif ağrı tedavisinde intranazal alfentanil ve fentanil uygulaması. Ağrı Dergisi. 7:3;18-22,1995.

 1.  

Güler T., Arıboğan A., Işık G., Atıcı Ş., Oral U:

 

Rokuronyumun nöromusküler etkileri. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 24:63-67,1996.

 1.  

Güler T., Özbek H., Işık G., Gündüz M., Oral U.:

 

Endotrakeal intübasyonda rokuronyum ve süksinilkolinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 24:68-72,1996.

 1.  

Özcengiz D., Işık G., Güler T., Herdem Ü., Oral U.:

 

Çocuklarda postoperatif ağrı tedavisinde sürekli subkütan alfentanil ve morfin uygulaması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 24:116-119,1996.

 1.  

Özcengiz D., Günay İ., İtegün M., Güler T., Oral U.

 

Sıçan Torasik Aortasında Verapamilin Oluşturduğu Gevşemeye Kokainin Etkisi. Türk Anest ve Rean Cem. Mecmuası,24: 156-157, 1996.

 1.  

Özcengiz D.,Güler T., Işık G., Sendan G., Oral U.:

 

Çocuklarda postoperatif ağrı tedavisinde subkütan ve kaudal morfin uygulamaları. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 24:172-175,1996.

 

 

 

1998

 1.  

Güler T, Oral U.

 

Konjenital Kalp Hastalıklarında Anestezi (II). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 4: 79-95,1998.

 1.  

Güler T, Oral U.

 

Konjenital Kalp Hastalıklarında Anestezi (I). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 4: 33-48,1998.

 1.  

Güler T, Sendan G, Akman H, Oral U.

 

Koroner Arter Cerrahisi Anestezisinde Pentoksifilin Uygulamasının Akciğerlerde Lökosit Sekestrasyonu Üzerine Etkileri. Türk Anest ve Rean Cem. Mecmuası 26:290-298, 1998.

 

 

 

1999

 1.  

Güler T, Koçak Z, Doruk N, Reyhan E, Güneş Y:

 

Yüksek Doz Opioid Anestezisi, Total İntravenöz Anestezi ve Sevofluran Anestezisinin Koroner Arter Cerrahisinde Oluşan Kompleman ve İmmünglobülin Değişikliklerine Etkileri. GKD Anest Yoğ Bak Derg 5:28-36,1999.

 1.  

Ünlügenç H, Özalevli M, Güler T, Özbek H, Akman H:

 

Veküronyumun Oluşturduğu Nöromusküler Blok Üzerine Nitrogliserin İnfüzyonunun Etkileri. Türk Anest ve Rean Cem. Mecmuası, 27:177-181, 1999.

 1.  

Ünlügenç H, Oral U, Özcengiz D Güneş Y, İtegün M, Güler T.

 

İzole Sıçan Torasik Aortasında Propofolün Etkileri. Türk Anest ve Rean Cem. Mecmuası 27:220-224,1999.

 

 

 

2000

 1.  

Koçak Z, Altunkan AA, Güler T, Oral U.

 

Koroner Arter Cerrahisinde Yüksek Doz Opioid ve Total İntravenöz Anestezi Yöntemlerinin Kompleman ve İmmünglobulin Değişikliklerine Etkileri Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası,28:1;2000.

 1.  

Oral U, Matur A, Dilmeç F, Güneş Y, Güler T.

 

Ameliyathane çalışanlarında anestezik gazların kromozomlara etkilerinin kardeş kromatid değişim (KKD) testi ile araştırılması. Çukurova Tıp Fak. Derg. 2:54-58, 2000.

 1.  

Güler T:

 

Pediatrik Kardiyak Kateterizasyon ve Anjiografide Anestezi. Arşiv, 9:75-104, 2000.

 

 

 

2001

 1.  

Güler T:

 

Kardiyak Cerrahi Sonrasında Santral Sinir Sistemi Komplikasyonları. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 7(Ek sayı):20-46,2001.

 

 

 

2002

 1.  

Ünlügenç H, Özalevli M, Güler T, Işık G:

 

Sedoanaljezide Farklı Dozda Remifentanil Uygulaması. Anestezi Dergisi, 10(4): 268-272,2002.

 1.  

Ünlügenç H, Güneş Y, Özalevli M, Denker A, Güler T:

 

Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Sırasında Sisatraküryum ile Atraküryumun Oluşturduğu Nöromusküler Blokun Karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 30:419-423, 2002.

 

 

 

2006

 1.  

Güler T:

 

Pediatrik Kalp Cerrahisinde Anestezi. Türkiye Klinikleri, J Pediatr Sci 2006, 2(12):6-14

 

 

 

2007

 1.  

Güler T:

 

Temel Ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007, 3(6):1-9

 

 

 

2. Ulusal Kongre Kitaplarında Yayınlanan Konuşma Metinleri

 

1998

 1.  

Güler T:

 

Kardiyak Hastada Farmakolojik ve Mekanik Destek. XXXII. Türk Anest ve Rean Kongresi, Kongre Kitabı, s:56-81,1998.

 

1999

 1.  

Güler T:

 

Kardiyak Anjigografide Anestezi. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, s:30-57, 1999.

 

 

 

2000

 1.  

Güler T:

 

Nöromusküler Monitörizasyon. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Özet Kitabı, 15-33,2000.

 

 

 

2001

 1.  

Güler T:

 

Aritmi Tedavisinde Yeni Görüşler. XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Özet Kitabı, 70-78,2001.

 

 

 

2002

 1.  

Güler T:

 

Kalp İskemisinde Yeni Boyutlar. XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Özet Kitabı, 173-176,2002.

 

 

 

3. Bildiriler

 

3.1. Uluslararası Bildiriler 

 

1992

 1.  

Oral U, Gökben M, Güler T, Konuk S, Uncu N:

 

The Dose-Response Relationship Of Pipecuronium Bromide In Adults.X.World Congress Of Anesthesiologists. 570, 1992.

 

1994

 1.  

Oral U, Akman H, Aribogan A, Balcioglu O, Özbek H, Güler T, Özcengiz D:

 

Patient Controlled Analgesia (PCA) For Postoperative Pain Relief In Children. The 9th Asian Australasian Congress Of Anaesthesiologists, Abstract-I,Fp-118,1994.

 1.  

Oral U., Işık G., Arıboğan A., Özcengiz D., Balcıoğlu O., Özbek H., Güler T.:

 

Patients Controlled Sedation and Analgesia (PCSA). The 9 th Asian - Australasian Congress of Anaesthesiology. Abst I ; p217. Bangkok, 1994.

 1.  

Oral U, Akman H, Aribogan A, Balcioglu O, Özbek H, Güler T, Özcengiz D

 

Propofol Administration For Magnetic Resonance Imaging (MRI) In Pediatric Patients. The 9th Asian Australasian Congress Of Anaesthesiologists, Abstract-II,Fp-189,1994.

 1.  

Oral U., Işık G., Arıboğan A., Özcengiz D., Güler T., Özbek H., Balcıoğlu O.:

 

Propofol Ketamine Combination for Pediatric Anaesthesia. The 9 th Asian - Australasian Congress of Anaesthesiology. Abst II ; p327. Bangkok, 1994.

 1.  

Oral U., Arıboğan A., Işık G., Özbek H., Güler T., Özcengiz D., Balcıoğlu O. :

 

Pressure Limited Ventilation for Flail Chest Patients. The 9 th Asian - Australasian Congress of Anaesthesiology. Abst II ; p362. Bangkok, 1994.

 1.  

Oral U., Işık G., Arıboğan A., Özbek H., Balcıoğlu., Özcengiz D., Güler T. :

 

Propofol Administration for Magnetic Reasonance (MRI) in Adult Patients. The 9 th Asian - Australasian Congress of Anaesthesiology. Abst II ; p536. Bangkok, 1994.

 

 

 

1995

 1.  

Oral U, Balcıoglu O, Özbek H, Güler T:

 

Can Propofol Be Used As Antiemetic? European Society Of Anaesthesiologists Annual Congress Abstracts. British Journal Of Anaesthesia,Vol:74, Suppl.1,P:7, A22, 1995.

 1.  

Oral U., Işık G., Güler T., Özbek H. :

 

Intranasal Fentanyl Administration For Postoperative Pain Relief. European Society Of Anaesthesiologists Annual Congress Abstracts. Cnit Paris. British Journal Of Anaesthesia. 74 : Sup 1 ; P139 (A458), 1995.

 1.  

Oral U., Işik G., Özbek H., Güler T. :

 

Intranasal Alfentanyl Administration For Postoperative Pain Relief. European Society Of Anaesthesiologists Annual Congress Abstracts. Cnit Paris. British Journal Of Anaesthesia. 74 : Sup 1 ; P139 (A459), 1995.

 1.  

Arıboğan A., Balcıoğlu O., Işık G., Güler T. :

 

Analgesic effect of intraarticular single dose or infusion of bupivacaine after artroscopic procedure. VII. World Congress “Endocrine response to stress and perioperative pain management” Abstracts ; p41. Cadiz, İspanya, 1995.

 1.  

Özcengiz D, Güler T, Oral U, Akman H:

 

The Timing Of Caudal Anaesthesia For Children VII. World Congress "Endocrine Response To Stress And Perioperative Pain Management" Abstratcs; p53, Cadiz-Ispanya,1995

 1.  

Özcengiz D., Işık G., Güler T., Özbek H. :

 

Effects of meperidine and meperidine - colcitonin administration on spinal anaesthesia. VII. World Congress “Endocrine response to stress and perioperative pain management” Abstracts ; p74. Cadiz, İspanya, 1995.

 1.  

Oral U, Arıboğan A, Coşar E, Özbek H, Güler T:

 

Propofol administration in intensive care unit: Evaluation of bolus and infusion administration. 7th International Care Symposium of Prof.Cemalettin Öner. Tutorials, p:189-190, 1995

 1.  

Oral U, Arıboğan A, Akman H, Güler T, Özbek H:

 

Prophylactic Endotracheal Gentamycin Administration For Preventing From Pneumonia Due To Mechanical Ventilation. 2nd International Conference On Sepsis In The ICU. Maastricht, The Netherlands. Clinical Intensive Care , Supplement to Volume 6, No:3,p:19, 1995.

 1.  

Oral U., Aribogan A., Işık G., Akman H., Güler T., Balcioglu O. :

 

Comparison Of Diuresis Inducers In Open Heart Surgery. 5th International Congress Of Cardiac, Thoracic And Vascular Anesthesia. Abstract Book ; P204. Istanbul, Turkey, 1995.

 

 

 

1996

 1.  

Özcengiz D., İtegün M., Günay İ., Güler T., Oral U.:

 

The Effects Of Cocaine On The Verapamil Induced Relaxation In The Rat Thoracic Aorta 11th World Congress Of Anaesthesiologits, Sydney, Australia, P471, 14-20 April 1996.

 1.  

Güler T., Arıboğan A., Akman H., Balcıoğlu O., Oral U.:

 

Neuromuscular Effects Of Rocuronium. 11th World Congress Of Anaesthesiologits, Sydney, Australia, P749, 14-20 April 1996.

 1.  

Güler T., Işık G., Özbek H., Arıboğan A., Oral U.:

 

Comparison of rocuronium and succinylcholine for endotracheal intubation. 11 th World Congress of Anaesthesiologists. Abstract Book P750, p432. Sydney Australia 14-20 April 1996.

 1.  

Özcengiz D., Güler T., Işık G., Balcıoğlu O., Oral U.:

 

Comparison of subcutaneous and caudal single dose morphine administration for postoperative pain relief in pediatric patients. 11 th World Congress of Anaesthesiologists. Abstract Book P865, p471. Sydney Australia 14-20 April 1996.

 1.  

Özcengiz D., Işık G., Güler T., Arıboğan A., Oral U.:

 

Subcutaneous infusion of alfentanil and morphine in pediatrics for postoperative pain relief. 11 th World Congress of Anaesthesiologists. Abstract Book P866, p471. Sydney Australia 14-20 April 1996.

 1.  

Arıboğan A., Güler T., Balcıoğlu O., Özbek H., Oral U.:

 

The Effect Of Continuous Furosemide Infusion On Diuresis In Renal Transplantation Patients 11th World Congress Of Anaesthesiologists, Sydney, Australia, P1019, 14-20 April 1996

 

 

 

2001

 1.  

Ünlügenç H, Özalevli M, Güler T, Işık G:

 

Comparison of Different Dosages of Remifentanil Administration During Brief Painful Procedures. IX. Annual Eurpoean Society of Anaesthesiologists Congress, Sweden, A-53,2001.

 

 

2002

 1.  

Güler T, Belevi H, Ünlügenç H:

 

The Effects of Remifentanil-Propofol Anesthesia on Haemodynamics, Plasma Cortisol and Blood Glucose Levels in Coronary Artery Bypass Patients with Poor Left Ventricular Function. 17th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists. Dublin, Abstracts p100, 2002.

 

 

 

2003

 1.  

Ünlügenç H, Özalevli M, Güneş Y, Güler T, Işık G:

 

A Comparative Study on Postoperative Pain and Morphine Consumption of Pre-emptive Tramadol and Pre-emptive Morphine for Postoperative Pain Management After Major Abdominal Surgery. Annual European Societyof Anaesthesiologists Congress, Glasgow, Scotland, A-668, p175, 2003.

 1.  

Ünlügenç H, Güler T, Güneş Y, Işık G:

 

A Comparative Study of the Antiemetic Efficacy of Ondansetron, Propofol and Midazolam During the Early Postoperative Period. Annual European Societyof Anaesthesiologists Congress, Glasgow, Scotland, A-535, p141, 2003.

 1.  

Güler T, Ünlügenç H, Karaboğa M, Demir M:

 

Effects of Operating Room Extubation After CABG Surgery on Early Postoperative Myocardial Ischaemia. 18th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists.Prague, Book of Abstracts, p126, 2003.

 

 

 

3.2. Ulusal Bildiriler 

 

 1989

 1.  

Bayhan N, Güler T, Güzeldemir E, Türkan H:

 

Toraks cerrahisinde Carlens Çift Lümenli Tüpleri ile Uygulanan Anestezi Sırasında Tek Akciğer Ventilasyonunun Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri. XXIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Samsun. Özet Kitabı, s:40, 1989.

 1.  

Oral U, Gökben M, Güler T, Konuk S, Darcan N:

 

Pipecuronium Bromide Kullanılan Olgularda Doz-yanıt İlişkisi. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: P47, 1991.

 1.  

Oral U, Gökben M, Güler T, Uncu N, Özkan S:

 

Pipecuronium Bromide ile Pancuronium Bromid’in nöromusküler etkilerinin karşılaştırılması. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: P48, 1991.

 1.  

Oral U, Gökben M, Güler T, Konuk S, Önder L:

 

Outpatient Olgularda Midazolam-Flumazenil Kombinasyonunun Propofol ile Karşılaştırılması. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: P83, 1991.

 1.  

Oral U, Gökben M, Konuk S, Güler T,  Özkan S:

 

Geriatrik Olgularda Propofol’ün kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Etomidat ile Karşılaştırılması. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: P92, 1991.

 

1991

 1.  

Oral U, Gökben M, Uncu N, Güler T, İnceer S:

 

Aorto-koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Olgularda Propofol ve Etomidate İndüksiyonunun Hemodinamik Olgularda Propofol ve Etomidate İndüksiyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkileri. XXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: P148, 1991.

 1.  

Oral U, Gökben M, Uncu N, Güler T, Özkan S:

 

Pulmoner Arter Kateterizasyonu Sırasında Sağ Ventrikül Perforasyonu. XXVI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: s:224, 1992.

 1.  

Oral U, Gökben M, Güler T, İnceer S, Özkan S:

 

Diyabetik Olgularda Halotan Anestezisinin 2, 3 DPG Düzeyine Etkisi. XXVI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: s:328, 1992.

 1.  

Oral U, Güler T, Gökben M, Çakır O:

 

Pentotal ve Diprivan’ın Kan Şekeri, Kortizol, İnsülin ve C-Peptid Düzeylerine Etkileri. XXVI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: s:329, 1992.

 

1992

 1.  

Gökben M, Güler T, Oral U, Önder L:

 

Tuzlu Suda Boğulma ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi. XXVI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı: s:370, 1992.

 1.  

Gökben M, Güler T, Çakır O, Önder L, İnceer MS, Ünlü T:

 

İntravenöz Ketorolak Trometamin’in Hemodinamik Etkileri. I.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. Gp25, 1993.

 

1993

 1.  

Gökben M, Güler T, Özkan S, Çakır O, Oral U, Akyel H:

 

Kardiyopulmoner Bypass Cerrahisi Sırasında Atriyal Natriüretik Peptid Düzeylerinde İzlenen Değişiklikler. I.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. Gp33, 1993.

 1.  

Balcıoğlu O, Özbek H, Güler T, Özbek U, Oral U.

 

Propofol Antiemetik Amaçla Kullanılabilir mi ? XVIII. Türk Anest. ve Rean. Kongresi, Özet Kitabı,Gf19,1994

 1.  

Oral U, Şıngırık E, Baysal F, Akman H, Özbek H, Güler T :

 

Kalsiyumsuz Ortamda Na2EDTA İle Kurbağa Rektus Abdominis Kasında Oluşturulan Osilasyonlar ve Propranalol XVIII. Türk Anest. ve Rean. Kongresi, Özet Kitabı,Exp9,1994

 1.  

Özbek H, Işık G, Balcıoğlu O, Güler T, Özbek U, Sarpel Y, Oral U:

 

Artroskopik Cerrahide İntraartiküler 5 ve 10 mg Morfinin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi. XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı, Ağ17, 1994.

 1.  

Işık G., Özbek H., Güler T., Harput A. :

 

Postoperatif ağrı tedavisinde intranazal alfentanil uygulanması. XXVIII. TARK. Kongre Kitabı ; s165 (AĞ - 18). İstanbul, 1994.

 1.  

Işık G., Güler T., Özbek H., Harput A. :

 

Postoperatif ağrı tedavisinde intranazal fentanil uygulanması. XXVIII. TARK. Kongre Kitabı ; s166 (AĞ - 19). İstanbul, 1994.

 1.  

Akman H, Özcengiz D, Güler T, Harput A, Oral U:

 

Pediyatrik Olgularda Kaudal Analjezinin Peroperatif Anestezik Ajan Tasarrufuna Etkisinin Değerlendirilmesi. XXVIII. Türk Anest. ve Rean. Kongresi,Özet Kitabı,Pa20,1994

 

1994

 1.  

Arıboğan A., Oral U., Işık G., Güler T., Kocaoğlu Y., Coşar E., Bülbül A. :

 

Akut solunum yetmezliğinde pron pozisyonu uygulamasının PEEP üzerine etkileri. XXVIII. TARK. Kongre Kitabı ; s214 (YB - 22). İstanbul, 1994

 1.  

Özcengiz D., Işık G., Akman H., Arıboğan A., Güler T., Özbek H., Oral U. :

 

Çocuklarda intranazal alfentanil premedikasyonu. XIV: Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Bildiri Özetleri ; TP31. Pamukkale, 1995.

 1.  

Özcengiz D, Işık G, Güler T, Herdem Ü, Oral U:

 

Çocuklarda Postoperatif Ağrı Tedavisinde Sürekli Subkütan Alfentanil ve Morfin Uygulamaları. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, S:151-152.

 1.  

Arıboğan A, Güler T, Balcıoğlu O, Sevgen G, Oral U:

 

Renal Transplantasyon Sırasında Düşük Dozda İnfüzyon Furosemid Uygulaması. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, S:176-177

 1.  

Güler T., Özbek H., Işık G., Gündüz M., Oral U. :

 

Endotrakeal intübasyonda rokuronyumun süksinilkolin ile karşılaştırılması. XXIX. TARK. Kongre Özet Kitabı ; s187 - 189 (13). Mersin, 1995.

 1.  

Güler T., Arıboğan A., Işık G., Atıcı Ş., Oral U. :

 

Rokuronyumun nöromusküler etkileri. XXIX. TARK. Kongre Özet Kitabı ; s186 -187 (12). Mersin, 1995.

 1.  

Özcengiz D, İtegün M, Günay İ, Güler T, Oral U:

 

Düz Kasta Kokain ve Ca++ Kanal Blokerlerinin Etkisi. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, S:221-222.

 1.  

Özcengiz D, Güler T, Işık G, Sendan G, Oral U:

 

Çocuklarda Postoperatif Ağrı Tedavisinde Subkutan ve Kaudal Morfin Uygulamaları. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, S:227-228.

 1.  

Arıboğan A., Işık G., Güler T., Coşar E., Oral U. :

 

Açık kalp cerrahisinde diürez yöntemlerinin karşılaştırılması. XXIX. TARK. Kongre Özet Kitabı ; s340 - 341 (KVS 2). Mersin, 1995.

 1.  

Arıboğan A., Güler T, Özbek H, Doğan P, Oral U:

 

Arıboğan A, Balcıoğlu O, Güler T, Oral U:

 1.  

Pediyatrik Yanık Olgularında Ağrı Tedavisinde Alternatif Yöntemler. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 1995, S: 450-451

 

 

 

1995

 1.  

Işık G., Arıboğan A., Güler T., Akman H., Oral U. :

 

Açık kalp cerrahisinde otolog plazma ile normovolemik hemodilüsyon uygulamasının kanama üzerine etkileri. XXIX. TARK. Kongre Özet Kitabı ; s359 - 360 (KVS 19). Mersin, 1995.

 1.  

Bülbül A, Akman H, Işık G, Birbiçer H, Güler T:

 

Veküronyumla Oluşturulan Nöromusküler Blokta Spontan Derlenme Başlamadan Önce Tek veya Tekrarlayan Dozlarda Uygulanan Neostigminin Blok Üzerine Etkisi. XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 1996, S: 66

 

 

 

1996

 1.  

Ünlügenç H, Oral U, Özcengiz D, Güneş Y, İtegün M, Güler T:

 

İzole Torasik Aorta Striplerinde Propofolün Etkileri. XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 1996, S: 67

 1.  

Güler T, Sendan G, Akman H, Oral U:

 

Koroner Arter Cerrahisi Anestezisinde Pentoksifilin Uygulamasının Hemodinami Üzerine Etkileri. XXXI.TARK Kongre Özet Kitabı; S:517, 1997.

 1.  

Güler T, Koca D, Oral U:

 

Bir Santral venöz Kateter Malpozisyonu. XXXI. TARK Kongre Özet Kitabı S:518, 1997. 

 

 

 

1997

 1.  

Güler T, Sendan G, Akman H, Oral U:

 

Koroner Cerrahisinde Pentoksifilin Uygulamasının Akciğerlerde Lökosit Sekestrasyonu Üzerine Etkileri. XXXI.TARK Kongre Özet Kitabı; S:520, 1997.

 

 

1998

 1.  

Güler T, Koçak Z, Doruk N, Reyhan E, Güneş Y:

 

Yüksek Doz Opioid Anestezisi, Total İntravenöz Anestezi ve Sevofluran Anestezisinin Koroner Arter Cerrahisinde Oluşan Kompleman ve İmmünglobülin Değişikliklerine Etkileri. XXXII.TARK Kongre Özet Kitabi; p:216, S:251, 1998.

 1.  

Güler T, Doruk N, Reyhan E, Güneş Y:

 

Yabancı Cisim Ekstraksiyonu için Bronkoskopi Yapılan Pediyatrik Olguda Tansiyon Pnömotoraks. XXXII.TARK Kongre Özet Kitabi; p:255, S:262, 1998.

 

 

 

1999

 1.  

Güler T, Atıcı Ş, Ünlügenç H:

 

Pediatrik Anjiografide Anestezi Uygulamalarımız. Ameliyathane Dışı Anestezi Sempozyumu, 1999, s:A18

 

 

 

2001

 1.  

Belevi H, Güler T, Çitil S:

 

Koroner Arter Cerrahisinde Remifentanil ve Propofol Anestezisinin Hemodinami, Plazma Krotizol ve Glukoz Düzeylerine Etkisi. XXXV.TARK Bildiri Özet Kitabı. GK-P7 s:511, 2001.

 1.  

Ünlügenç H, Güler T, Güneş Y, Işık G.

 

Propofol ve midazolamın Erken Postoperatif Dönemde Antiemetik Etkilerinin Karşılaştırılması. XXXV.TARK Bildiri Özet Kitabı. GA-P130 s:560, 2001.

 1.  

Ünlügenç H, Özalevli M, Güler T, Işık G.

 

Kısa Cerrahi İşlemlerde Farklı Dozlarda Remifentanil Uygulamalarının Karşılaştırılması. XXXV.TARK Bildiri Özet Kitabı GA-P110 s:555, 2001.

 

 

 

2002

 1.  

Ünlügenç H, Güneş Y, Seydaoğlu G, Güler T, Ergezer B, Akman H:

 

Postoperatif Emezis Profilaksisinde Propofol ve Midazoamın Ondansetron ile Karşılaştırılması. TARK 2002 Özet Kitabı, GA74, 25,2002.

 1.  

Karaboğa M, Güler T, Ünlügenç H, Demir M:

 

Koroner arter Cerrahisi Sonrasında Operasyon Odasında Ekstübasyon ile Yoğun Bakımda Erken Ekstübasyonun Erken Postoperatif Dönemde Miyokard İskemisi Üzerine Etkileri. TARK 2002 Özet Kitabı, GK21, 87,2002.

 1.  

Ünlügenç H, Güneş Y, Özalevli M, Denker A, Güler T.

 

Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Sırasında Sisatraküryum ile Atraküryumun Oluşturduğu Nöromusküler Blokun Karşılaştırılması. TARK 2002 Özet Kitabı, GA73, 25, 2001.

 1.  

Yalınız H, Meşe B, Kısacıkoğlu B, Tokcan A, Dost O, Güler T.

 

Koroner Bypass Operasyonu Yapılan Riskli Hastalarda pentoksifilin’in postoperatif Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII.Ulusal Kongresi Özet Kitabı, 470, 2002.

 

 

[Geri] [Giris] [Yukarı]

www.tayfunguler.com ile ilgili yorum ve katkılarınız için e-mail adresim: drtayfunguler@hotmail.com

Son güncelleme tarihi:  08.01.2011